Thông Báo!   Kể từ 00h00 ngày 28/05/2019, Bee Order điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00 ngày 28/05/2019 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3480 VND.
Phản hồi của bạn
  • 05

    Năm kinh nghiệm

  • 12,345

    Khách hàng

  • 85,302

    Đơn hàng

Theo dõi mã vận đơn